Güncel / Kültür-Sanat / Manşet / Özel Haber

Süleymancılar ikinci FETÖ olma yolunda mı?

Günümüz Türkiyesinde onlarca cemaatin var olması ve bu cemaatlerin üst kademe yöneticilerinin İslami tebliğinden çok ticari hayatları ve holdingleşme süreçleriyle anılması, bu cemaatlere olan saygı ve güveninde sarsılmasına neden olmuştur.

Süleymancılar ikinci FETÖ olma yolunda mı?Avamhaber.com da islami bir haber sitesinde yayınlanan Süleymancılarla ilgili eleştirel bir yazıyı hiç bir değişiklik yapmadan yayınladık. Ancak özellikle sosyal medyadan olumlu tepkilerin yanında bazı kesimlerden son derece hakaretane tepkiler de aldık.

Avamhaber.com olarak bizi en çok üzen ise en ufak bir eleştiride , bu eleştirileri yapan insanları adeta kafir ilan edebilecek türde İslamla hiç bir şekilde bağdaşmayacak eleştiriler yapılmasıdır.

Olayın daha da ilginç olanı ise Peygamber efendimize hakaret edenlere, dinimiz İslam'a her türlü saldırıların olduğu dönemlerde seslerini çıkarmayan sözüm ona müridler, söz konusu kendilerinin bile doğru dürüst tanımadığı şeyhleri olunca derhal yaygarayı koparıyorlar. Sözüm ona dini sohbetlerinde insanlara Allah ve Resulünü anlatırken algı operasyonlarıyla yanına da mazlum müslümanların tek umudu Erdoğan'a hakaretleri sıralarsanız bu ümmetinde sizlere bazı soruları sorma hakkı doğar.

Müslümanlara en büyük zulümleri yapan ümmet düşmanı iktidarları ölümüne savunursanız, bu ümmetin evlatlarınında sizlere soru sorma hakkı doğar.

Bu ülkede Kur'an Kurslarını tekrar açan, Camilere tekrar hayat veren, İmam Hatipleri tekrar hayata geçiren, devlet kademesinden dışlanmış dindar bürokratlara tekrar devletin kapılarını sonuna kadar açan bir lidere Ehl-i Sünnet dışına çıkıyor diyebilecek kadar sapkınlaşmışsanız bu milletin size söyleyecek bir kaç sözü olsa gerek.

O zaman bizlere medya olarak daha fazla görev düştüğü kanısına varıyoruz. Dinimize, peygamberimize hatta vatanımıza yapılan saldırılarda en ufak bir tepki göstermeyenlerin, cemaatlerine veya liderlerine yapılan en ufak bir eleştiride karşısındakileri münafıklıkla itham etmeleri burada sapkınlıkların ve hataların olduğunun en büyük alameti olsa gerek.

Bunun içindir ki bundan böyle bu cemaatlerin hatalarıyla ilgili yazıları yayınlama kararı almış bulunuyoruz. 

İlk yazımızı dinihaberler adlı portaldan alıntılayarak yayınlıyoruz;

Dinihaberler.com olarak amacımız ne bir cemaati aşağılamak ne de başka bir cemaate adam kazandırmaktır. FETÖ ile başlayan kirli cemaat yapılanmasının ümmete kaybettirdiği zaman, para ve itibar kaybını burada anlatmaya gerek yok kanaatindeyiz. 

Bu nedenle inhirafçı cemaatlerin başında gelen Süleymancı cemaatinin artık kendini sorgulayarak gözden geçirmesi gerektiğinin zamanının geldiği kanaatindeyiz.

Süleymancı tabanının daha saymakla bitmeyen ama tespit edebildiğimiz kadarıyla Kur’an ve Sünnetle çelişkili şu konularda kendilerini sorgulamalarını bekliyoruz:

İslam’ın ana kaynaklarından olabildiğince uzak durmanızın nedeni nedir? Tabanınızı “Şiilik ve vehhabilikle mücadele ediyoruz” deyip kandırırken en iyi bilen liderinizin bile ne Şiilik ne de vehhabilik ile mücadele edecek ilmi hüviyetinin olmamasını ne ile izah edeceksiniz?

CEMAATİN İLMİ HİÇBİR ÇALIŞMASI BULUNMUYOR

    Çağdaş ideolojik akımlara karşı koyacak ilmi alt yapınızın olmaması ve gençlerinizin çoğunlukla bu akımlara kapılması karşısında ciddi bir çalışmanız var mı?

    Akademi ve Genç akademi dergileri size ait yayın yapmasına göz yumuyor ama işinize gelmediğinde bu yayınları neden reddediyorsunuz?

•    Akademi dergisi dışında cemaatinizin ilmi tek bir yayın organı olmayıp Katolik inanışlarıyla yola devam etmenizi ne ile izah ediyorsunuz?

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN MÜCEDDİD-MEHDİ

•    “Üstat (Süleyman Hilmi Tunahan) cennetin kapısında sizi bekliyor. O, sadece Süleyman efendiye tabi olanlara geç evladım diyecek. O’nun eteğine yapışan kurtulur. Bu yüzyılın müceddidi Süleyman Hilmi Tunahan’dır. Ümmet 73 fırka olacak diğer cemaatler helak olacak ama kurtulan fırka Süleyman efendiye tabi olanlar olacak…” şeklinde konuşmaları neden cemaat içinde yapıyor ama cemaat dışında inkar ediyorsunuz. Bunu tüm inhirafçı cemaatlerin yaptığını biliyor ama tamamının sizin gibi milletin yanına çıktığında bu konuşmaları inkar etmenizin nedeni nedir? Allah kendi ayetlerini alenen açıklarken madem sizin dedikleriniz doğru ise doğru olan bilgiyi milletten neden esirgiyorsunuz? Madem kurtuluşa eren tek fırka sizsiziniz yarın mahşerde bu gerçeği sakladığınız için insanlığın yakanıza yapışmanızdan korkmuyor musunuz?

•    Süleyman Hilmi Tunahan mehdi idi derken ölmüş birinden nasıl mehdi çıkarabiliyorsunuz? Süleyman Hilmi Tunahan mehdi ise Deccal kim? Mehdi ile ilgili hadislerde Mehdi’nin Deccal ile savaşacağından söz ediliyor. Süleyman Hilmi Tunahan’ın savaştığı Deccal kim idi? Mevcut rejim diyeceksiniz, eminiz. Peki şu an Deccal ile neden sarmaş dolaşsınız. Mehdi’nin İslam’ı yeryüzüne hakim kılacağı yazarken sizin Mehdiniz olan Rahmetli Süleyman efendi’nin daha size bile İslam’ı hakim kılamamasının nedeni nedir?  Mehdinin bir alameti de mal dağıtmak olarak geçiyor hadislerde. Peki kendiniz dışında kimseye neden malınız nasip olmuyor? Mehdi konusunda açıklama yapan hocalarınız yurt sohbetlerinde dinleyenlere açıkça Süleyman Hilmi Tunahan’ın mehdi olmadığını neden söyleyemiyor? Mehdi konusunda neden gülerek soruları geçiştiriyorsunuz?

•    Müntesiplerinizi mehdi ile kandırır ve umutlandırırken bu gerçeği diğer insanlarla paylaşma gereği neden duymuyorsunuz? 

TABİAT OLAYLARI SÜLEYMAN EFENDİNİN HİMMETİYLE GERÇEKLEŞİYOR

•    Evrendeki tüm doğa olaylarının Süleyman Hilmi Tunahan’ın himmetiyle gerçekleştiğini söylemenizin ilmi ve Kur’an’i dayanakları nedir? Süleyman Hilmi Tunahan doğmadan önce oluşan doğa olaylarının kimin sayesinde olduğunu düşünüyorsunuz? Bu konuşmayı yapan emekli Kayseri, Kırşehir, Sivas ve saire imamınızın ilmi bu ise diğer ilim sahiplerinizin ilmi kariyeri hakkında görüşünüz nedir? 

TEKAMÜL OKUMAYAN CEMAATTE DIŞLANIYOR

•    “Tekamül okumakla bizim adamımızsın!” anlayışına ne diyorsunuz? Tekamül okumayanlara karşı tepkiniz ve kendinizden saymamanız neden?

Tekamül okuyana üstat şefaat edecek derken İstanbul’da Tekamül yurt ve kurslarınızdan önce vefat eden Süleymancılar için de şefaat söz konusu mu?

•    Süleyman Hilmi Tunahan’ın yurtlarınıza gelen öğrencilerden haberdar olduğu ve gördüğü şeklinde yaptığınız konuşmaların Kur’an’ın birçok ayetiyle çelişki olduğunu biliyor musunuz? 

SÜLEYMANCI YURTLARINDA MEALLİ KUR’AN BULUNDURULMAZ

•    Kurslarda mealli tek bir Kur’an’ın bulunmaması cemaatin aydınlanması ve sizi sorgulama korkusu mu? Meal bulundurmama nedeninizi “Mevcut mealler Diyanet’in kontrolünde çıkıyor. Diyanet’te laik devletin bir kurumu ve vehhabiliğin savunucusu. Hem mealler tercüme edenlerin kendi görüşlerini yansıtıyor. İçinde uydurma kelimeler var. Çarpıtmalar var…” deyip reddetmeniz sizin Kur’an’ın anlamını bilmemek ve Allah’ın mesajından uzak durmanızdan sizi kurtarıyor mu? 

•    Madem Kur’an mealleri uydurma ve çarpıtılmış peki bu kadar Arapça eğitimle meşgul ettiğiniz öğrencilerin önüne kendiniz neden bir meal çalışması yapıp koymuyorsunuz?

•    Mezar ziyaretleri yaparken ölülerden medet umma davranışlarınızın Kur’ani dayanakları nelerdir?

EN BÜYÜK KAYNAK MEKTUBAT-I RABBANİ

•    Mektubat-ı Rabbani dışında önerdiğiniz başka kaynaklar var mı? Mektubat-ı Rabbani de olmayan ayet ve hadisler karşısında okumadığınız ama sorumlu olduğunuz ayet ve hadisler konusunda mesuliyetinizin olduğunun farkında mısınız? 

•    İslam ülkelerinde bulunan tüm Müslümanların sadece Mektubat-ı Rabbani okumakla küfre galip geleceğini iddia edebilir misiniz?

İLAHİYATÇILAR İLE DİYANET MENSUPLARIKAFİRE BENZİYOR

•    Cemaat dışında kalan tüm Diyanet personeli ile medyada çıkan İlahiyatçılar için “Hocaların tamamını sapık, yüzünde meymenet, baksana aynı kafire benziyor…”  falan deyip çocuklara baskı yaptığınız biliniyor. Yüze bakarak insanların ilmini tahlil etmek İslam’da var mıdır? Aynı şekilde Müslümanların dışında da ilmin olabileceği ve alınması gerektiğini öğütleyen “İlim-hikmet Çin’de de olsa gidip alınız” hadisini nasıl yorumluyorsunuz? 

•    “Şeyhin beyninde eriyen adam mürittir” mantığı İslami midir? Tabi olunan şeyhin nefsine uymayacağına, baskı altında olmayacağına veya düşmanın esiri altında olmadığına dair garantiniz nedir?

•    “Başınıza İstanbul’dan bir çocuk da atansa itaat etmek zorundasınız” görüşünüzün ilmi dayanağı var mı? 

•    Arapça ile öğrencileri neden oyalıyorsunuz? Tüm kitapların tefsiri ve tercümeleri yapılmışken öğrencileri Arapça ile oyalayıp ilmi hiçbir kariyer vermemenizi ne ile izah ediyorsunuz? Arapça öğrenmek İslam’da marifet ise Arap ülkelerinin tamamının en büyük batı sömürgeleri olmasının sebebi hikmetini hiç analiz ettiniz mi?

AİLE ŞİRKETİ BİR CEMAAT

•    Cemaat neden aile şirketi olarak devam ediyor? İslam’da dört halifenin seçimi ortada iken dini teşekküller neden aile şirketlerine mahkûm ediliyor? Aile dışında yönetim işlerini çok daha güzel yapanlar var ve ilmi yönden daha donanımlı ise beceriksiz aile üyelerine tüm cemaati feda etmek vebal değil midir? 

•    Aile şirketi haline gelen yönetim kararları kimlerle almaktadır? Karar merciinde olanların ilmi seviyeleri nedir? Hangi kriter ile varsa danışma kuruluna gelmektedirler? Lider mi danışma kurulunu belirliyor yoksa danışma kurulu aile içinden kullanabileceği lideri mi belirliyor?

Kamuoyu, Ahmet Arif Denizolgun’un ölmesi sonrası saltanat haline gelen cemaatlerde aile sultasını bilerek haliyle yerine kimin geçeceğini konuşmaya başladı. Alimliği Miras gibi devreden cemaat
Kamuoyu, Ahmet Arif Denizolgun’un ölmesi sonrası saltanat haline gelen cemaatlerde aile sultasını bilerek haliyle yerine kimin geçeceğini konuşmaya başladı.

 

CEMAATİN DOST VE DÜŞMANLARI KAFİRLERLE UYUMLU

•    Süleymancılar neden batının dost gördüğünü dost, düşman gördüğüne de düşman olurlar? Allah, Müslümanları kardeş ilan etmişken kendi Müslüman kardeşlerine tavır almalarının nedeni nedir? 

•    Dünyada 2,5 milyar Müslüman var ve insanlığın tamamı da tebliğe muhatap iken dünyada sadece Türkiye merkezli olan Süleymancılık akımının dünya arenasında yeri ve ağırlığı nedir? Tebliğe muhatap olan bir kafire, İslam’ı mı yoksa Süleymancılığı mı anlatmamız gerekecek? Ve bu şekilde kaç kişiyi ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Diğer cemaatlerde kendi cemaat lideri ve metodunu yücelttiği göz önüne alındığında bu metodun İslam kardeşliğini sağlama başarı oranı nedir?

LİDER İSLAMİ HASSASİYETTE İSE "BİZ SİYASET YAPMIYORUZ" BAHANESİ

•    Siyasetten uzak olduğunuzu belirtiyorsunuz. Ama Süleyman Hilmi Tunahan hariç tüm liderlerinizin milletvekili olmasını nasıl siyasetin dışında tutabiliyorsunuz. İslam karşıtı tüm partiler neden size sevimli geliyor da İslami duyarlılığı olan partiler bir o kadar neden size uzakta kalıyor. CHP, MHP, ANAP, DYP, DP’ye oy istemek size göre siyaset olmuyor da Refah Partisi ile Ak Parti’ye oy vermek neden size göre siyaset oluyor?

•    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Süleymancı yurdunu yıkması nedeniyle düşman tanımlaması içine alıp oy verilmemesi gerektiğini müntesiplerinize söylerken Belediyecilik ile İslam’ın farklı fonksiyonları olduğunu neden tabanınıza anlatmaktan kaçındınız? Belediyelerin Kentsel dönüşüm çerçevesinde birçok caminin yıkılmasını da İslam düşmanlığı olarak mı algılamamız gerekiyor? Her cemaatin Belediye planına aykırı yapılanması neden kutsallık arz ediyor?

•    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur’an Kursunuzu yıkmadan önce bahaneniz ne idi? Veya Rahmetli Erbakan’a düşman olmanızın nedeni ne idi? O da mı Kur’an Kursunuzu yıkmıştı da o nedenle mi düşman olmuştunuz?

•    Siyasetten uzak duran sizin kotanız neden İslami duyarlılığı olan partileredir? Siyasetten uzak durduğunuzu belirtmenize rağmen öğrencileri başka partilerin seçim çalışmalarına götürdüğünüze dair basında çıkan haberlere ne cevap vereceksiniz?

•    Erdoğan Kur’an Kursunuzu yıktığı için hadi oy vermediniz. Peki ya, Müslümanların Kur’an Kursları ve İmam Hatiplerini yıkmaktan beter edip kapatan, başörtülülere kan kusturan ve başörtülülere “yarasa” diyen Mesut Yılmaz’ın liderliğindeki ANAP’a oy verme gerekçeniz ne idi?

•    Türkiye darü’l-harp olan bir memleket sizin tabirinize göre… Peki ülkenin darü’l-İslam olması için neler yapıyorsunuz? Ülkeye yapılan darbelerin her birisi karşısında darbecilerden yana olmak darü’l-İslam yolunda bir takiyye midir? Darü’l-harpte faiz yemek, Müslümanlara tavır almak, kendisi dışında Müslümanlardan olabildiğince uzak durmanın fetvası size kim, nasıl verdi?

EMİR ALMIŞÇASINA TÜM CEMAAT 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI YAPMADI

•    FETÖ sadece ülkeye değil İslam’a da saldırdığı halde Süleymancıların FETÖ aleyhine tek bir itiraz ve eleştirisi olmamasının nedeni nedir?

•    15 Temmuz Türkiye’de bir milat iken istisnasız tüm müntesiplerinizin bu günü görmezden gelmesi tesadüf müdür? 15 Temmuz’da neden ülkeyi kurtarmak için dışarı çıkmadınız? 15 Temmuz ülkeye ve Müslümanlara yapılan CIA destekli bir operasyon iken hangi gerekçe ile müntesiplerinizi eve hapsedip Kemalist ve Solcularla aynı cephede kafirlerin ekmeğine yağ çalmayı tercih ettiniz?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MASON VE YAHUDİ

•    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mason ve Yahudi olduğuna dair söylemleri Kur’an Kurslarında dillendirirken bu şekilde karalama kampanyalarının Kur’an ile bağdaştığını iddia edebilir misiniz? Seçim süreçlerinde hatim programlarını bırakıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi ve mason olduğuna dair programları izlettirmenizi sizden kim istedi? İşinize gelmeyen her yerde takiyye yaptığınızı ve yapmak gerektiğini iddia eden siz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eleştirdiğiniz her Müslümanın da kendinize göre İslam’a aykırı gördüğünüz konularda takiyye yapmış olabileceğini neden düşünmediniz?

•    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı tüm ehli küfür ve içerideki işbirlikçiler vaziyet almışken kendinizi onların yanında konumlandırırken bulduğunuz Kur’an ve Sünnetten delilleriniz nedir? Kur’an ve sünnetten delil getirme ilmi seviyenizin olmadığını biliyoruz. Bu nedenle Kur’an’ın nazmı şerifi üzerinde durarak tıpkı FETÖ gibi tabanı kandırdığınız, bu yolla çıkar sağladığınız, himmet topladığınız biliniyor. Peki Kur’an ve sünnet eğitimini ciddi anlamda vermiş olsaydınız bu mübtezellikleri yine aynı şekilde yapabilir miydiniz?

CIA TARAFINDAN YÖNETİLEN CEMAAT

•    İlmi olmaktan sizi uzak tutan yoksa CIA ve sair bağlantılı yapılar mı? Allah okumayı ve ilmi emretmişken özellikle Kur’an ve sünnet ilminden uzak durmanızın nedeni ne? Buna bağlı içeriye kapanıp dış dünyadan müntesipleri uzak tutmak için gösterilen çaba ne? 

•    Faize olan hoşgörünüz ve faizli hesaplar açmanızın İslam’daki delili nedir? Bu tür fetvaları kimden alıyorsunuz? Verdiğiniz bu fetvaları tüm İslam alemiylede paylaşmayı düşünüyor musunuz?

HER CEMAAT GİBİ SÜLEYMANCILARDA DA DÜNYA ÇAPINDA ALİM YOK

•    İçinizden ülke ve dünya çapında herhangi bir dalda İslam aliminin çıkmamasının nedenini hiç sorguladınız mı? 

•    Müslüman olan tüm kardeşlerimizle yardımlaşmamız lazım, camilerden uzak durmamamız lazım diyen Konya’da bir yöneticinizi apar topar neden emekli edip cemaatle bağını kestiniz?

•    İmam Hatibe giden öğrencilere karşı uyguladığınız kotanın nedeni sizin hatalarınızı görüp sizi ve milleti uyarmaları sonucunda kan kaybetme korkunuz mu? Neden hakikatle yüzleşmekten ve sorumluluğunu aldığınız binlerce insanın hakikatle yüzleşmesinden bu kadar korkuyorsunuz?

•    Amacınız İslam’ı payidar etmek ise hakikatle yüzleşmeyen bir topluluğu öncelikle Allah’ın helak edeceği vaadi ortada iken siz Allah’ın mı yoksa sizi kontrol altında tutan batı kaynaklı mahfillerin mi sözcülüğünü yaptığınız konusunda millete bir açıklama yapmak mecburiyetiniz yok mu?

CAHİL İNSAN CEMAATTE EN İYİ MÜNTESİP

•    Kız çocuklarının İmam Hatibe gönderilmesine karşı olduğunuz kadar okumasına da karşı olmanızın nedeni nedir? Neden cahil insan sizin için bulunmaz bir nimettir?

•    Amacınız Kur’an eğitimi ise okullarda serbest hale gelen Kur’an dersleri sizi neden CHP kadar rahatsız etti?

MÜSLÜMANLARI TEMSİL ETME KAPASİTESİNDEN MAHRUM BİR CEMAAT

•    Alanda tek kalma derdinde olduğunuz biliniyor ve pastadan pay kapmak isteyen tüm cemaat ve siyasilere düşmanlığınızı görebiliyoruz. Ortamın tamamıyla sizin tekelinize terkedildiği düşünüldüğünde gerçekten Müslümanları temsil edecek bilgi ve donanıma sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ehli küfrün karşısında dik durabileceğinizi, dünya siyaset arenasında gizli açık birçok örgüte karşı meydan okuyabileceğinizi düşünüyor musunuz?

•    Diğer cemaatlerin size sempatiyle bakmama nedenlerini hiç sorguladınız mı? Bu sorgulamada kendinizin hataları olabileceğini hiç düşündünüz mü? Eleştirildiğiniz yerleri ve haklılık payı üzerinde hiç kafa yordunuz mu?

KURTLAR GİBİ BULANIK HAVAYI SEVEN BİR CEMAAT

•    Müslüman berrak havayı severken kâfir ve münafıklar kurtlar gibi bulanık havayı sever. Neden sizde Müslümanların durumunu düzelten iktidarlar karşısında daima rahatsızlık hisseder, bu nedenle daima ehli küfürle birlik olup ortamın Müslüman aleyhine manipüle edilmesine yardımcı olursunuz? Allah Resulü ölümle, düşmanla ve hastalıkla karşılaşmayı temenni etmeyin derken siz aksine neden hep karanlık ve zulümatın yaygınlaşmasına yardımcı olursunuz? Yoksa bu davranışınızın nedeni diğer inhirafçı cemaatlerde olduğu gibi zulmün koyulaşması anında milletin sizin kucağınıza mecburen düşmesi amacıyla rant elde etmek mi? 

 

 

 

 

 

Kaynak: Dinihaberler.com

 
Bu haber 25.10.2016 11:34:35 tarihinde eklenmiştir.


Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Avamhaber.com'u kapatıyoruz.

 • MISIR RAPORU

 • Zarrab duruşmasını 'Ay hadi inşallah' diye bekleyenler

 • Almanlar Tiyatro Ulüm’i Keşfetti

 • İran Suriye'de İşgalci Bir Güçtür

 • Rusya Bombalamayı Sürdürüyor

 • ''MEDENİYETLER BEŞİĞİ KUDÜS'' SEMPOZYUMU

 • Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

 • AİHM 15 Temmuz sonrası FETÖ kararı

 • ABD'de 'olağanüstü' toplantı

 • Kopenhag'da güvenlik alarmı

 • Lübnan´a dönüp, yasal gereklilikleri yerine getireceğim

 • Putin-Trump görüşmesi ABD yönetiminden ötürü gerçekleşmedi

 • Körfez ülkeleri ciddi bir şekilde ABD ve İngiltere'ye bağımlı

 • İMAN TAZELEMEK İÇİN ANITKABİR'E GİTMİŞ

 • Barzani’nin hedefinde yine ABD var

 • Erdoğan gidecek, Kemal gelecekmiş

 • Hariri rehin alındı

Benzer HaberlerFutbol Ligleri Puan Tablosu


sanalbasin.com üyesidir